Alex Katz, Reflection (2020); Thaddaeus Ropac
Atmospheric image Atmospheric image
Atmospheric image Atmospheric image
Atmospheric image Atmospheric image