Stephan Balkenhol, Frau (2020); Da Capo at Thaddaeus Ropac Salzburg Villa Kast 2020
Atmospheric image Atmospheric image
Atmospheric image Atmospheric image
Atmospheric image Atmospheric image
Atmospheric image Atmospheric image