Ilya & Emilia Kabakov, School No. 6, 1993
Atmospheric image Atmospheric image
Atmospheric image Atmospheric image
Atmospheric image Atmospheric image